Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
 

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων  των χρηστών του δικτυακού τόπου της https://www.siriocenter.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου (Ν.2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής προστασίας δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας https://www.siriocenter.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό  χαρακτήρα  των στοιχείων των χρηστών και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ρητώς προβλέπονται σε σχετικές διατάξεων του νόμου.
Η  https://www.siriocenter.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ανάπτυξη του παρόντος δικτυακού τόπου, λαμβάνει δε όλα τα ενδεδειγμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (πιστοποιητικό SSL) που κρυπτογραφεί την σύνδεση μεταξύ server και χρήστη , προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια  των δεδομένων που καταχωρούνται, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή ο δια κομιστής  του δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΖΑΝΤΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΡΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΙΛΤΡΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ελ.Βενιζέλου (Θησέως) 28 Καλλιθέα ΤΚ.17676, Τηλ: 2109017855-2109273555, Φαξ: 2109013764, e-mail: sales@siriocenter.gr