Κριτήρια απόδοσης ποιότητας (GOODYEAR)

Krithria apodoshs poiothtas GOODYEAR

3 – Ο αριθμός των κριτηρίων απόδοσης για τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές τα ελαστικά μας, σύμφωνα με το σύστημα σήμανσης ελαστικών της Ε.Ε.

15 – Ο μέσος αριθμός κριτηρίων απόδοσης τα οποία αξιολογούνται στις ανεξάρτητες δοκιμές κορυφαίων αυτοκινητιστικών οργανισμών και εντύπων της Ευρώπης

50 – Ο αριθμός των δοκιμών στις οποίες υποβάλλουμε κάθε νέο σχέδιο ελαστικού της Goodyear.