Ασφάλειες Ελαστικών

Δωρεάν πρόγραμμα αντικατάστασης ελαστικών για έναν ολόκληρο χρόνο!
SAFETY_TOGETHER

Για 20.000 χιλιόμετρα ή 12 μήνες θα έχουν δωρεάν ασφάλιση όσοι αντικαταστήσουν τα ελαστικά των αυτοκινήτων τους σε ένα από τα καταστήματα του επιλεγμένου δικτύου συνεργατών της Goodyear-Dunlop. Το πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών της Goodyear καλύπτει* όλες τις διαστάσεις και όλους τους τύπους των επιβατικών ελαστικών και 4χ4-SUV(εκτός DURATRAC,AT/SA,ATR,AT2,AT3) από ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδρομής. Σχισίματα, τρυπήματα, και ανεπανόρθωτες βλάβες από λακκούβες, πέτρες, νεροφαγώματα κλπ καλύπτονται από την εγγύηση-προσφορά της Goodyear-Dunlop-Sava. * τα πρώτα 10 ευρώ ανα τεμάχιο βαρύνουν τον πελάτη και ισχύει για 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ .Είναι η πρώτη φορά που εταιρεία ελαστικών εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της και αναλαμβάνει την αντικατάστασή τους, ακόμα και σε περίπτωση ζημιάς, που προκλήθηκε από απρόβλεπτη αιτία.

safety_together_debica

Για 20.000 χιλιόμετρα ή 12 μήνες θα έχουν δωρεάν ασφάλιση όσοι αντικαταστήσουν τα ελαστικά των αυτοκινήτων τους σε ένα από τα καταστήματα του επιλεγμένου δικτύου συνεργατών της Superservice. Το πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών της Superservice καλύπτει* όλες τις διαστάσεις και όλους τους τύπους των επιβατικών ελαστικών και 4χ4-SUV Debica από ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδρομής. Σχισίματα, τρυπήματα, και ανεπανόρθωτες βλάβες από λακκούβες, πέτρες, νεροφαγώματα κλπ καλύπτονται από την εγγύηση-προσφορά της Superservice. * τα πρώτα 10 ευρώ ανα τεμάχιο βαρύνουν τον πελάτη και ισχύει για 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ .Είναι η πρώτη φορά που εταιρεία ελαστικών εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της και αναλαμβάνει την αντικατάστασή τους, ακόμα και σε περίπτωση ζημιάς, που προκλήθηκε από απρόβλεπτη αιτία.

Για 20.000 χιλιόμετρα ή 12 μήνες θα έχουν δωρεάν ασφάλιση όσοι αντικαταστήσουν τα ελαστικά των αυτοκινήτων τους σε ένα από τα καταστήματα του επιλεγμένου δικτύου συνεργατών της STS SA. Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει* όλες τις διαστάσεις και όλους τους τύπους των επιβατικών ελαστικών  από ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδρομής. Σχισίματα, τρυπήματα, και ανεπανόρθωτες βλάβες από λακκούβες, πέτρες, νεροφαγώματα κλπ καλύπτονται από την εγγύηση-τα πρώτα 10 ευρώ ανα τεμάχιο βαρύνουν τον πελάτη και ισχύει για 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ .